ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تازه دومادا پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تازه دومادا پوریمتن اهنگ تازه دومادا پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]توو ریکوئستام دخیا پهن میکنن با نودا داممدل موهام عوض شده کُپ تازه دومادامدیس میدن که بک بدم در بیفتن این * باهام [ورس یک]وووووسرِ میکس ووکاله، میفته میس نوکالتداشتون فیکس توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تله مسیندانلود نسخه سانسور شده اهنگ تله مسینمتن اهنگ تله مسینوبسایت موزیک های سانسور شده [قسمت یک]رفیقام ناموسی می‌کِشن به بدخواهممیگم خیطه نگن یه موقعی بودن همراهمآویزونه برّه، می‌زنیم جیگر خامیکی تو لکه رفیقش، میره نماز اعداممنو ندیده، هنو هیشکیآمارم قاچاقه، اوضاع ریسکییکی مزه عرقشه خونِ آدماینجا داف قورت میدن […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اوکی دورچی چرسیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اوکی دورچی چرسیمتن اهنگ اوکی دورچی چرسیوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]یادت میاد گفتم داستانمون bestئهیادته میگفتم پیدا نمیشه مثشهنو مغزم مونده هَنگت از اون روزاچیزی پیدا نمیشه باهاش دردام اوکی شهاحساسم بعد تو بد شداحساس نمیکنم با این حرفا اوکی شههرکاری از […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ مدوسا چرسیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ مدوسا چرسیمتن اهنگ مدوسا چرسیوبسایت موزیک های سانسور شده کسی تا حالا پا گذاشته روی دلتبزنه مغزو قلبو گرهاز کل دنیا داری تو گلهاومده بود که یه روزی برهدیگه روو تختم واسه تو جا نیستبی تو دژاووئه، همیشه پاریسنمیگیره دلم دیگه توو پاییزنمیخوام ببینمت […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستمتن اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده یو، هیپهاپولوژیسترو بیت سیناتزاکاگان چی میگن اینا؟رپ حالش بیشتره از مایه داریلباس بگ یه کار اداریموزیکا میاره برگا هزاریولی نباید بدیم ما هر جا *سر صبح – بعد کوک ورفیقامم میکنن برام لوکولفظامم واقعی خودمم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کلهم پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ کلهم گادپوریمتن اهنگ کلهم پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [همخوان]ولوم، بده به موزیکا کلهمپلمب، شد همه دهنا جلومولوم، بده به موزیکا کلهمپلمب، شد همه دهنا جلوم [قسمت اول]لیستش کنید آرتیستای فارسیوباز توش گادپوری پینهثمره‌ی ده سال عمرمه الانسالایی که جفت دستام بست پینهبرسه خط […]

در حال جستجو در سایت . . .