ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنمتن اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – سپهر خلسه]سویشرتم میگه چمپیون قهرمانولی جدیداها انقدر دارم شک چرایه پسر معمولی ام من از ستارخانتو یه خط کُدَم خدا داده صد تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ناک ناک یانگ صادن ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ Knock Knock یانگ صادن ویناکمتن اهنگ تق تق یانگ صادن ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه: یانگ صادن](Let’s go, Deyung)(Hey, YJ)(Young Sudden from Gambron)بپا ،city میاد تو king تامی‌زنیم، می‌کشیم یا می‌ریم بگاای یا موشی، دستِ راستم یه مار snitch اگهکاکام […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اسکیکی یانگ صادن چرسیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اسکیکی یانگ صادن چرسیمتن اهنگ skiki اسکیکی یانگ صادن چرسیوبسایت موزیک های سانسور شده شی شی از بیس شما ها چیپینچکتونو میکشم میدم بکننت شیپینگ (Shipping)اینا سیس نی بهتر سریع جیم شینتا قاطی نکردم تو مخم نچسبوندم سیم میمرو پای ما ان […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تی وی یانگ صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ tv تی وی یانگ صادنمتن اهنگ تی وی یانگ صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [هم خوان]VVS ها Diamond همه‌یمامان پسرت تو تی ویپیدا کردم راهمو خوبدارم میکنم پارو این پولاروموزیکام همه جاها میکوبندیگه نمیده این بادا تکونمچشم ندارن ببینن کورندنبال منن خب […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ هیت 2 چرسیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ هیت 2 چرسیموزیک های سانسور شده [ورس یک – چرسی]من اومدم مسیر رو پیادهواسه همین هم نفسم زیادهمثل شماها نرفتم زیر آبیبرسم به جایی، من تکی * هینداره کاری وقتی باهامون بدیبندو میاد پلوت * توی پیالهتوو رپ فارس کی میاد جای منتو […]

در حال جستجو در سایت . . .