ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ جنازه یانگ صادن هومان اروندانلود نسخه سانسور شده اهنگ جنازه یانگ صادن هومان ارونمتن اهنگ جنازه یانگ صادن هومان ارونوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]یکی دیگه میلادی [کورس – هومان]دوست دخترت انقدر باهام تونی زدهسیسش عین جنازه شدهباز دوباره مثل که * شدهآخر هم این قصه جنایی شدهکجا برم من […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ لوکو لیتو خلسه پوتک صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ لوکو لیتو خلسه پوتک صادنمتن اهنگ لوکو لیتو کچیبیتز خلسه پوتک صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [آغازین]Okay okay okay[هم‌خوان: بهزاد لیتو]حاجی گنگ به تتو نی به مرامهداداشیا پشتمن میدم من ادامهدافی رو تنش مالیده نوتلا با خامههمیشه هم آخرش اونی که […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنمتن اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – سپهر خلسه]سویشرتم میگه چمپیون قهرمانولی جدیداها انقدر دارم شک چرایه پسر معمولی ام من از ستارخانتو یه خط کُدَم خدا داده صد تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ناک ناک یانگ صادن ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ Knock Knock یانگ صادن ویناکمتن اهنگ تق تق یانگ صادن ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه: یانگ صادن](Let’s go, Deyung)(Hey, YJ)(Young Sudden from Gambron)بپا ،city میاد تو king تامی‌زنیم، می‌کشیم یا می‌ریم بگاای یا موشی، دستِ راستم یه مار snitch اگهکاکام […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اسکیکی یانگ صادن چرسیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اسکیکی یانگ صادن چرسیمتن اهنگ skiki اسکیکی یانگ صادن چرسیوبسایت موزیک های سانسور شده شی شی از بیس شما ها چیپینچکتونو میکشم میدم بکننت شیپینگ (Shipping)اینا سیس نی بهتر سریع جیم شینتا قاطی نکردم تو مخم نچسبوندم سیم میمرو پای ما ان […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تی وی یانگ صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ tv تی وی یانگ صادنمتن اهنگ تی وی یانگ صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [هم خوان]VVS ها Diamond همه‌یمامان پسرت تو تی ویپیدا کردم راهمو خوبدارم میکنم پارو این پولاروموزیکام همه جاها میکوبندیگه نمیده این بادا تکونمچشم ندارن ببینن کورندنبال منن خب […]

در حال جستجو در سایت . . .