ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ حیدری پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ حیدری پوریمتن اهنگ حیدری پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه]پُپُپُ [قسمت ١]تیترم مثه هلند و من سیتیرقیبام افتادن روغن ریزییه دستم یه دسته تبریزییه دستم زیرو ٣٠٠سی‌سیشاخ شی که برادر کنسسیبزنی ولی خب مجلسیداشی رو فوکولات تاف مافهگلاکت فقط توو کالافهخودم توو زانتیا کاتاف […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اماله پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اماله گادپوریمتن اهنگ اماله پوریوبسایت موزیک های سانسور شده اسلام علیک و رحمه الله و برکاته غسل جنایته این یکیم خشن نی قبل آلبوم بودا نمیخواستم ولی خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش بالا سریت کجاست جلو اومده قناریش کم مایه بزار […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ قلپ قلپ گاد پوری حمید صفتدانلود نسخه سانسور شده اهنگ قلپ قلپ گاد پوری حمید صفتمتن اهنگ قلپ قلپ گاد پوری حمید صفتوبسایت موزیک های سانسور شده ریسکهیه جوری می‌زنیم می‌کوبیم انگا دیگه فردایی نیسته [هم خوان]برو قلپ قلپ بالامی‌سوزونه گلو رو تهقلپ قلپ بالازدی برو پیک بعدیقلپ قلپ بالاانگا اومدیم اَ قحطیقلپ قلپ […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خشم شب گادپوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ خشم شب گادپوریمتن اهنگ خشم شب گادپوریوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]همیشه یادت باشهبرا یه کار بزرگ، آدم کوچولوها رو بفرست وسطاینا نه اینکه کوچولو انمیخوان خودشون رو بزرگ نشون بدنصدشون رو میذارن وسطولی همچنان کوچولو انرد پاشون هم کوچولوئه، سریع پاک میشه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شیب مرگ گادپوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شیب مرگ گادپوریمتن اهنگ شیب مرگ گاد پوریوبسایت موزیک های سانسور شده این بیتا مث بچمن، تو کوره اجاقتبخشنده نی، رحم نمیکنه این خدا بهتیه کار کردم افسرده شی بخوابی توو اتاقتمن سروش نیستم بهم بزنید انگ مجاهدنوک خط مقدم رپم شدم معراجخط […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اجل گادپوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اجل گادپوریمتن اهنگ اجل گاد پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه: ؟]اگه کبوتری باشه، حس نمی‌کنه که تار عنکبوت هستامّا اگر که مگسی شد، پشه‌ای شداون وقت گیر می‌کنه یه جایی تو تار عنکبوتکه منماگر که همه دروغ گفتن، من راست می‌گماگه همه گفتنتد […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تازه دومادا پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تازه دومادا پوریمتن اهنگ تازه دومادا پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]توو ریکوئستام دخیا پهن میکنن با نودا داممدل موهام عوض شده کُپ تازه دومادامدیس میدن که بک بدم در بیفتن این * باهام [ورس یک]وووووسرِ میکس ووکاله، میفته میس نوکالتداشتون فیکس توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کلهم پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ کلهم گادپوریمتن اهنگ کلهم پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [همخوان]ولوم، بده به موزیکا کلهمپلمب، شد همه دهنا جلومولوم، بده به موزیکا کلهمپلمب، شد همه دهنا جلوم [قسمت اول]لیستش کنید آرتیستای فارسیوباز توش گادپوری پینهثمره‌ی ده سال عمرمه الانسالایی که جفت دستام بست پینهبرسه خط […]

در حال جستجو در سایت . . .