ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ حبیبی عزیزم پوتک خلسهدانلود نسخه سانسور شده اهنگ حبیبی عزیزم پوتک خلسهمتن اهنگ حبیبی عزیزم پوتک خلسهوبسایت موزیک های سانسور شده پوتیکس سگ شدیم حوصلمون سر رفت کهدوس داری چیکار کنیم یه کاری کنیم حالمون بهتر شه خیلی بده سگ شدیمیه کار دارم ولی تا حالا امتحانش نکردمتست شو رو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بی حس پوریا پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بی حس پوریاپوتکمتن اهنگ بی حس پوریا پوتکوبسایت موزیک های سانسور شده توی یاد من همیشه هستی چشات و ببند چرا میترسیچرا میترسی حتی یه لحظه حیف که حرف من نداره تاثیرتوی یاد من همیشه هستی چشات و ببند چرا میترسیچرا میترسی […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ لوکو لیتو خلسه پوتک صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ لوکو لیتو خلسه پوتک صادنمتن اهنگ لوکو لیتو کچیبیتز خلسه پوتک صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [آغازین]Okay okay okay[هم‌خوان: بهزاد لیتو]حاجی گنگ به تتو نی به مرامهداداشیا پشتمن میدم من ادامهدافی رو تنش مالیده نوتلا با خامههمیشه هم آخرش اونی که […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ این می الله پوریا پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ حالیم نی In Milah پوریا پوتکمتن اهنگ این میلاه پوریا پوتکوبسایت موزیک های سانسور شدهحال من بده، دستام سردهبری بهتره، دیگه تکست ندهاونی که صبح تا شب قفله رو دراگهنوزم اکسشو نکرده بلاکفقط میکنه بقیه رو نصیحتخودش همه چیشو داده به […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ No Hook پوتک 021کید دانلود نسخه سانسور شده اهنگ نو هوک پوتک 021کیدمتن اهنگ نو هوک پوتک 021کیدوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – پوریا پوتک]مارکت شد با دیلا پارهمیادش بیلا آرهکی توو کاره یا کی لاکارهکندریک نه ولی این لامارهمیکنم فیدت بگو بهم باربرفلوهات دزدی بیتات کاورمیان توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستمتن اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده یه کم صدا کمه اشکاناون پنبه الکلیا رو بیار [ورس یک – هیپهاپولوژیست]بعضی وقتا پشیمون میشمولی هیچی مث اول نمیشهبشه سروش آدمِ اول […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ داینامیک پوتک ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ داینامیک پوتک ممزیمتن اهنگ داینامیک پوتک ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – ممزی]I had the movara hillsI had to hop in a lamboI just looking for kishLong tuch to my land lordhold upیه دفعه همچی فرق کردهارد ورک عمل کرداکسم میگه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ گلیچ پوریا پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ گلیچ پوریا پوتکمتن اهنگ گلیچ پوریا پوتکوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]صد درصد زتا [ورس یک]شروع شد از هشتاد و هفتحمید منفی آلبوم نسخ اون سالها که رفتواسه هیشکی مهم نبود اونموقع ها حرفامیه ماه حقوقم میشد تایتل قرمز توو رپفاواسه رپرا توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبوندانلود نسخه سانسور شده اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبونمتن اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبونوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس – پوبون]نه دیگه برنمیگردم توو عکس های توحتی فکر نمیکردم مهم نباشه یه روزی اشک های تویادمه توو اتاق سردته، – بیداری تا شب برهتو رو میبرم از […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ p2 پیشرو پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ p2 پیشرو پوتکمتن اهنگ p2 پیشرو پوتکوبسایت موزیک های سانسور شده همینجور ساختمشیو یو یو یو یو یوهمینجوری ساختمش من زندم تا وقتی ریتم هستهر روز کریسمس جهتم رو میبینمهنوز بالا سرم میذارم یه دریم کتچر(dream catcher)عرق میریزمو و هدفمو میچینماونقد رفتی بالا […]

در حال جستجو در سایت . . .