ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ No Hook پوتک 021کید دانلود نسخه سانسور شده اهنگ نو هوک پوتک 021کیدمتن اهنگ نو هوک پوتک 021کیدوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – پوریا پوتک]مارکت شد با دیلا پارهمیادش بیلا آرهکی توو کاره یا کی لاکارهکندریک نه ولی این لامارهمیکنم فیدت بگو بهم باربرفلوهات دزدی بیتات کاورمیان توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستمتن اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده یه کم صدا کمه اشکاناون پنبه الکلیا رو بیار [ورس یک – هیپهاپولوژیست]بعضی وقتا پشیمون میشمولی هیچی مث اول نمیشهبشه سروش آدمِ اول […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ داینامیک پوتک ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ داینامیک پوتک ممزیمتن اهنگ داینامیک پوتک ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – ممزی]I had the movara hillsI had to hop in a lamboI just looking for kishLong tuch to my land lordhold upیه دفعه همچی فرق کردهارد ورک عمل کرداکسم میگه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ گلیچ پوریا پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ گلیچ پوریا پوتکمتن اهنگ گلیچ پوریا پوتکوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]صد درصد زتا [ورس یک]شروع شد از هشتاد و هفتحمید منفی آلبوم نسخ اون سالها که رفتواسه هیشکی مهم نبود اونموقع ها حرفامیه ماه حقوقم میشد تایتل قرمز توو رپفاواسه رپرا توو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبوندانلود نسخه سانسور شده اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبونمتن اهنگ تنهایی حقته پوتک پوبونوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس – پوبون]نه دیگه برنمیگردم توو عکس های توحتی فکر نمیکردم مهم نباشه یه روزی اشک های تویادمه توو اتاق سردته، – بیداری تا شب برهتو رو میبرم از […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ p2 پیشرو پوتکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ p2 پیشرو پوتکمتن اهنگ p2 پیشرو پوتکوبسایت موزیک های سانسور شده همینجور ساختمشیو یو یو یو یو یوهمینجوری ساختمش من زندم تا وقتی ریتم هستهر روز کریسمس جهتم رو میبینمهنوز بالا سرم میذارم یه دریم کتچر(dream catcher)عرق میریزمو و هدفمو میچینماونقد رفتی بالا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ Mistress میسترس پوتک 021جیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ میسترس پوتک 021جیمتن اهنگ میسترس پوتک 021جیوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس – 021جی]سیس میسترس میسترس* بی استرسکردم ریز استونی الآن اصلا نیست حسهمه فیشنت جنگ انگار میدل ایسته* بوی رو میدم ببرنش * برای بیزنس [ورس یک – 021جی]با دو تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ استرس پوتک دورچی دانلود نسخه سانسور شده اهنگ استرس پوتک دورچی متن اهنگ استرس پوتک دورچی وبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – دورچی]دردهام یادم مونددستام خیس عرق بودتنم یخ زدههنوز نرفتی از سرمهنوز هم روو من مونده کههنوز حرفات در نمیاد از سرمهر چی قرص مرصم رو بخورمنمیره […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ لالی پاپ پوتک چرسی دانلود نسخه سانسور شده اهنگ لالی پاپ پوتک چرسی متن اهنگ لالی پاپ پوتک چرسی وبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – پوریا پوتک]دافی لزه میخوابه پیشمتوو فاز رله توو فاز پیچممیکنم ولش میگه سریشممیاد رو پاهام دیگه آتیشمافه دَک و پُزدوتا باربی هم بَک […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ پلی بوی پوتک کچیبیتز لیتو خلسهدانلود نسخه سانسور شده اهنگ پلی بوی پوتک کچیبیتز لیتو خلسهمتن اهنگ پلی بوی پوتک کچیبیتز لیتو خلسهوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – کچی بیتز]من و تو گری گوس، اصله پلنهیه خط میریزم دافی رو خط شکمتپوتی مشغول عکس گرفتنهسپی ام جوینتو میچوقه […]

در حال جستجو در سایت . . .