ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده شب دیگه پرده ها رو نمیکشمحتی همسایه صوبرامم فنمنبزنم تووش هم میبینن لایومبغل پنجره دود میشه علفممن زندان نمیخوام برمولی این * هی جو میدنمبا اون تفنگ تا حالا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تی نبود هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تخمم نبود هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ تی نبود هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده this shit is artthis shit is artرو بیت کاکامنو وینی با با با بامدکی دکی رپفارا را را رادا دا دا داهمیشه یه راه دراز بود و یه رول […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – هیپهاپولوژیست]دود میده بلانت انگار نفت سوخته یه گالنبعدش کلمه پشت هم میاد عین یه واگنبا پلاک غریبه نچرخ با سیس راکونداشم بچه تهرانه، صادره از ژاپنجاسوئیچی ندارم، سوئیچ دست […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ناک ناک یانگ صادن ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ Knock Knock یانگ صادن ویناکمتن اهنگ تق تق یانگ صادن ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه: یانگ صادن](Let’s go, Deyung)(Hey, YJ)(Young Sudden from Gambron)بپا ،city میاد تو king تامی‌زنیم، می‌کشیم یا می‌ریم بگاای یا موشی، دستِ راستم یه مار snitch اگهکاکام […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تراژدی ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تراژدی ویناکمتن اهنگ تراژدی ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده ها هی هوهوهو ، هوهوهو شدم دیا شدم بارون شدم تنها شدم داغون شده تراژدی زندگی واسه یِ هردوتامونهمه چی شد نابود تو این دنیای راز آلود نیاد روزی که ببینم تو وقت میگذرونی با […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ Galacticos سامی لو ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ Galacticos سامی لو ویناکمتن اهنگ Galacticos سامی لو ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده من ماله یه سیاره دیگم میگی کجا اما نمی گم بهتعادتمه رو ابرها بشینم چت ادمای پایین و تنها ببینم همه چیم تکمیل با صدام گوزفامز خودم فلکسم می […]

در حال جستجو در سایت . . .