ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستمتن اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده مگه مطربی بده بریم مگه مطربی بده این جوجه رپرا چی میگن از تو کوچه با تیغه سال خونی میگیره ببینه نور حاجی کره میکنه پول ددی و تو خونه با شیر […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ریه هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ریه هیپهاپولوژیستمتن اهنگ ریه هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]صاف میره تو ریه هامونصاف میره تو ریه هاموندافت صورتش آبیهانگار بوده زیر بارونصاف میره تو ریه هامونصاف میره تو ریه هاموندافت صورتش آبیه[ورس یک]اینا فقط واسه یه شب همدمتنفردا بدتو میگن پیش دشمناهر رابطه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستمتن اهنگ بنزینو هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده یو، هیپهاپولوژیسترو بیت سیناتزاکاگان چی میگن اینا؟رپ حالش بیشتره از مایه داریلباس بگ یه کار اداریموزیکا میاره برگا هزاریولی نباید بدیم ما هر جا *سر صبح – بعد کوک ورفیقامم میکنن برام لوکولفظامم واقعی خودمم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستمتن اهنگ ترکامون میشه ریلز بوی پوتک هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده یه کم صدا کمه اشکاناون پنبه الکلیا رو بیار [ورس یک – هیپهاپولوژیست]بعضی وقتا پشیمون میشمولی هیچی مث اول نمیشهبشه سروش آدمِ اول […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شیش هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شیش هیپهاپولوژیستمتن اهنگ شیش هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]هرسال صد تا دریل میاداز همه‌جای دنیاولی فقط یه نفره که وقتی دریل میکنهایران میترکه[ورس یک]خودکارم وحشیه تیز تر از نایفهکص خار Fame کص خار red carpetزدم یه دور تو همه اکیپافهمیدم پول نباید باشه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بسم الله هیپهاپولوژیست سینازادانلود نسخه سانسور شده اهنگ بسم الله هیپهاپولوژیست سینازامتن اهنگ بسم الله هیپهاپولوژیست سینا زاوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – سیناتزا]این روزا میاد بیشتر از هِیت عشقودیدم توو چشای اکسمم حسومیخوره کلشو زنی و نصف وصبحش هم میرم من نمیدم تکست واین روزا بیشتر هم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بانک هیپهاپولوژیست کچیبیتز دانلود نسخه سانسور شده اهنگ بانک هیپهاپولوژیست کچیبیتز متن اهنگ بانک هیپهاپولوژیست کچیبیتز وبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو – هیپهاپولوژیست]اشی کاگانTurn that shit upBiggi [کورس]پولامون تووی بَنک، نمیمونیم لَنگشدیم یک رَنک، دورم گنگپولامون تووی بَنک، نمیمونیم لَنگشدیم یک رَنک، دورم … [ورس یک – هیپهاپولوژیست]بلو جینخودم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شیر هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شیر هیپهاپولوژیستمتن اهنگ شیر هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]داره محله ما شیرفلو اوزی کلمه ها تیراون میزنه عربده لاتیمیگه مال خیابونهبگو جدوله یا قیر [ورس یک]پشتم میگن اهمیگن بده، میگن لشهمیگه پِی چی توو رپتMillion dollar cashیکی که خوند درسحالا دنبال علاقشهمن موندم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ سادیسم هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ سادیسم هیپهاپولوژیستمتن اهنگ سادیسم هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]بوب بوبیو، وات؟یو [ورس یک]اَ وقتی میکردم آمپول بازیتا اولین منع تعقیبِ قاضیهمیشه اَ خودم بودم راضیکه نمیرقصیدم به هر سازیسبقت بگیرم از سمت راستمیزنم ترمز، میزنی بوقبا ابوالفضل از مغازه دل و دزدی میکردیم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ داستان هیپهاپولوژیست 021کید پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ داستان هیپهاپولوژیست 021کید پوریمتن اهنگ داستان هیپهاپولوژیست 021کیدوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک]تا اکسترنی بودم سوبردافم از آلمان نود میداد اوبریه شب به رفیق پیچید بهم پاس دادیهو Lil Durk از یه موئردکتر حسابیه بدین نوبلفن دارم جهادی سرچ کن گوگلرپفارسی […]

در حال جستجو در سایت . . .