ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تترو علی ازادانلود نسخه سانسور شده اهنگ تترو علی ازامتن اهنگ تترو علی ازاوبسایت موزیک های سانسور شده ﭼﺸﺎ ﺭﻭﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺶ ﺗﻬﺶ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺶ ﺍﻭﻝ ﮐﯽ ﺑﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ i don’t give a shit ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺎﺯﻡ ﺑﺒﺎﺯ ﺑﺒﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اشتباه ممزی صفاییدانلود نسخه سانسور شده اهنگ Mistake ممزی صفاییمتن اهنگ اشتباه ممزی صفاییوبسایت موزیک های سانسور شده هرچی که بینه ما بوده نیفت داداای لاوت وقتی تو وانی و پر فومه دله من تنگه پیش من باشی صبح جمعهاون واسه من همیشه گی من واسه اون طعمه جولیت من […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ سلفی ممزی ارمونددانلود نسخه سانسور شده اهنگ سلفی ممزی ارموندمتن اهنگ سلفی ممزی ارموندوبسایت موزیک های سانسور شده هی باز دوباره زمین پره برگه قدم بزنیم تو خیابون هوا باتو تا ته میچسبه کاش دوباره بزنه باروناین هوا با تو رنگ میگیره سلفی تو بغلم شبا شر میگیره یه روزم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ مادرقهبه ممزی سیادانلود نسخه سانسور شده اهنگ مادرقهبه ممزی سیامتن اهنگ مادرقهبه ممزی سیاوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه: سیا]([?])(Sami shoot ’em with a Glock)(Hey) [قسمت ۱: سیا]‫بزن رو مرام معرفت cancelاین جوری نگاه نکن مادرقحبهاَ خیابون کس نگو وقتی منزلی‫تو line من نمی‌شه بزنی صحنه‫تصویرا lyric ،LaLiga هاتون لیگ […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خونه مادربزرگ ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ خونه مادربزرگ ممزیمتن اهنگ خونه مادربزرگ ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده Umm-yea-yeah, yeahIt’s OMA What?( Roohi on the beat! )خونه ‌یِ مادر بزرگه هزار تا قصّه داره ( داره )زیر زمینش واسه یِ جنازه همتون جا داره ( جا داره )گربه یِ مکار […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ فلک ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ فلک ممزیمتن اهنگ فلک ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده نه کی گفته به یادتمحالا خراب تر از * کنارتننه تیغ تر از مودم نیس الانتو خواب ببینیش که بازم کنارتمبد خوردم کلک با دوست دارمزدمشون گله ای الکهمه به درک میدم * به تو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ فایر ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ فایر ممزیمتن اهنگ فایر ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده ممزیفایر فایر فایر فایر فایر فایر , فایر فایر فایر فایر فایر فایرباچه رو بوسی میکنه با تو بعد سال دیلری میخزه ولی همیشه هست دراگماشین رنت دزدی روش پلاک خوشم نیاد ازت عصبی میشه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ داینامیک پوتک ممزیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ داینامیک پوتک ممزیمتن اهنگ داینامیک پوتک ممزیوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – ممزی]I had the movara hillsI had to hop in a lamboI just looking for kishLong tuch to my land lordhold upیه دفعه همچی فرق کردهارد ورک عمل کرداکسم میگه […]

در حال جستجو در سایت . . .