ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کیف پول اپیکور امین امینمدانلود نسخه سانسور شده اهنگ کیف پول اپیکور امین امینممتن اهنگ کیف پول اپیکور امین امینموبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]باز اپیکه [ورس یک]بیب چشاش قرمزهفاز عرفان میده، رضهاینجا بوی شاخ میشه بزهما که هر چی دخی دیدیم دیگه لزههیترا پشتم همه بیناموسولی جلوم، میان پابوسمیاد […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ oui سیجلدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اوی oui سیجلمتن اهنگ oui سیجلوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]بریم یکی بالاOui Oui Oui Oui Ouiیکی سفید حالاOui Oui Oui Oui Ouiمث پلیکاناOui Oui Oui Oui Ouiبریم * حالا؟No No Noبریم یکی بالاOui Oui Oui Oui Ouiیکی سفید حالاOui Oui Oui Oui Ouiمث […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ زامبی پیشرودانلود نسخه سانسور شده اهنگ زامبی پیشرومتن اهنگ زامبی پیشرووبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]از دل سی رو کتامین، داره انا لِله میشههندل کن که عزرائیل وقت نداره برای این همه لاشهاکستاسی روش کوکائین، میری بالا یا پاییناینطوری * میذارن و سر چهار راه لاپاییما میکشیم، درست میکشیمسیم کشیتو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بطری تاک داوندانلود نسخه سانسور شده اهنگ بطری تاک داونمتن اهنگ بطری تاک داونوبسایت موزیک های سانسور شده بابا مایانش چی؟ یه یه یه باتلو خوردیدو باتلو خوردیتلو تلو خوردیبیبی دیگه آبرومو بردی یه باتلو خوردی بیبیمست کردی مردی بیبیبعد عمری بیبیشدی مسخره کلی بیبی اینم هرشب مسته باباچقد‌ کم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ دختر حاجی تاک داوندانلود نسخه سانسور شده اهنگ دختر حاجی تاک داونمتن اهنگ دختر حاجی تاک داونوبسایت موزیک های سانسور شده نمی‌مونم شبو بیکارمی‌ریزن واسه‌م از درو دیوارهی بگید بدو بیراهفکر می‌کنید کهمی‌کنه منو چی‌کار؟ هیچیلباس هاوایی به تنهمیرم تا آزادی یه تنهمن از اول برنده بودماز جُربزم بگیر تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خانوم وزیری امیرتتلودانلود نسخه سانسور شده اهنگ خانوم وزیری امیرتتلومتن اهنگ خانوم وزیری امیرتتلووبسایت موزیک های سانسور شده آااااااآا، خواستم با یه کُصکلکِ ریز ، موجباتِ شادیتون رو فراهم کنمفقط یادم نمیاد خانومِ وزیری چه جوری بود ؟(سلام امیرجان ، ناصر رهبر ، مخلصم)اینجوریه ، میگه: آاای ، زُلفای تو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خانوم جی جی علی اوجدانلود نسخه سانسور شده اهنگ خانوم جی جی علی اوجمتن اهنگ خانوم جی جی علی اوجوبسایت موزیک های سانسور شده اینترو [ علی اوج ]:اوج.. گفته بودم عروست میکنم چاقال.. جون باباحالا بگیرش.. بگیرش دستت.. کروس [ علی اوج ]:سلام به خانومِ « جی جی » […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ جفت شیش امیرتتلودانلود نسخه سانسور شده اهنگ جفت شیش امیرتتلومتن اهنگ جفت شیش امیرتتلووبسایت موزیک های سانسور شده آ..منو دوستان تصمیم گرفتیم که شمارو بترکونیمیعنی یه کاری کنیم که شما بترکونیمیعنی هیچ کاری نکنیم فقط . . . بترکونیمفقط بترکونیمآقا نادر بریم؟… ای باریک اللهاز زمستون رژیمی و شدی باریک […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ننگ به نیرنگ تو امیرتتلودانلود نسخه سانسور شده اهنگ ننگ به نیرنگ تو امیرتتلوموزیک های سانسور شده تا حالا از دیوار برزخآقا ، شما هم میری گل بگیریجهنمو دیدی؟یه دو تا هم واسه ما بگیرندیدی؟یعنی واقعا ندیدی؟ تووی این شهر قشنگ تر از تو نیستجذابی و ترسناک تر از پلیسدستا […]

در حال جستجو در سایت . . .