ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کم حرف مسلک و دارابدانلود نسخه سانسور شده اهنگ کم حرف مسلک و دارابمتن اهنگ کم حرف مسلک و دارابوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس – داراب]اگه راستشو بخوای همه چی ریخته به همنمیخواد دیگه هیچی دلمهر چی دارمو میدم، بزار همه برنمن که کم بدی ندید اَ این آدما […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کص ننش امیرتتلودانلود نسخه سانسور شده اهنگ کس ننش امیرتتلومتن اهنگ کص ننش امیرتتلووبسایت موزیک های سانسور شده هی یک یک دو دو هشت یک دو دو هشت هر کی اومد یه دو تا کام گرفت اما رفت ولی کص ننشمیدونم نبودنش میشه برام سخت ولی کص ننشمن اصلا چرا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ از یاد میرم خلسه سیجل کنیسدانلود نسخه سانسور شده اهنگ از یاد میرم خلسه سیجل کنیسمتن اهنگ از یاد میرم خلسه سیجل کنیسوبسایت موزیک های سانسور شده مامان بزرگ اومد شب به خوابمگفت، چرا نیومدی سر خاکم؟فعلا ما رو غربتِ طلبیدهمن که جَمعه هنوز دم دره ساکمیاد ستارخان، سر دریان […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادندانلود نسخه سانسور شده اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنمتن اهنگ چمپیون سپهر خلسه یانگ صادنوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – سپهر خلسه]سویشرتم میگه چمپیون قهرمانولی جدیداها انقدر دارم شک چرایه پسر معمولی ام من از ستارخانتو یه خط کُدَم خدا داده صد تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ افسوس بهرامدانلود نسخه سانسور شده اهنگ افسوس بهراممتن اهنگ افسوس بهراموبسایت موزیک های سانسور شده افسوسافسوس واسه تو ای دل سادهکه هر کسی واست عقده ای فرستادههر کی که اومد جلوت گفت دلسوز تواِحالا می بینی باعث غم امروز تواِتو می خواستی زیر پرچم هیچ کس نریبه هر سیاست پستی […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شبای خط خطی پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شبای خط خطی پوریمتن اهنگ شبای خط خطی پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک]من اومدش نمه نمه راهوبا استخونم چشیدمش طعم لحظه ها روفهمیدمش که نمیخوره کسی غم ما روپَ حق بده که بشناسم این ننه قهوه ها رومنتظرن که بخورم […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ زندگی همینه ارتادانلود نسخه سانسور شده اهنگ زندگی همینه ارتامتن اهنگ زندگی همینه ارتاوبسایت موزیک های سانسور شده اگه شد بدی بهترفت و شد غریبهزندگی همینهیه روزی تبدیل به نفرت میشه بهترین حسزندگی همینههممون یه روز میریم پس تو جدی نگیرشزندگی همینهقرار نیست بیب که بخندی همیشهزندگی همینهپاشو باهام تو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ موجی شایع هیدندانلود نسخه سانسور شده اهنگ موجی شایع هیدنوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – شایع]من موجی ام، هر روز از روز قبل بیشتردیگه با خودم توی جنگ نیستمیه روز خوب یه روز از توو بهم ریخته امحد وسط ندارمدلگیرن همه از منمیگن در امان ترم با پر […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ نفهم شایعدانلود نسخه سانسور شده اهنگ نفهم شایعوبسایت موزیک های سانسور شده بدو تو خیابونو سوپر استار شو میکنه هرکی یه گوشه ناز گلشو رول تعداد بالا سوخته نگیری پک تپل اصلا مهم نیست این همه کجن یا که فکل سن بالا هم دورم پی کص پلمپ دنیاشون اینه زیره […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ اون مثل داداشم بود هیچکسدانلود نسخه سانسور شده اهنگ اون مثل داداشم بود هیچکسمتن اهنگ اون مثل داداشم بود هیچکسوبسایت موزیک های سانسور شده اون مثل داداشم بودیعنی… اگه نگرانی داشت یا کمبودناهمواری داشت راهش یا کج بود 8گذر ماهها سخت بود و ناراحت بودیکی‌ کنارش تا آخر بود 0حتی […]

در حال جستجو در سایت . . .