ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خیلی وقته لنا ام جی سینا مافیدانلود نسخه سانسور شده اهنگ خیلی وقته لنا ام جی سینا مافیمتن اهنگ خیلی وقته لنا ام جی سینا مافیوبسایت موزیک های سانسور شده خیلی وقتهدلم با هیچی نمیلرزهحسامم یکی یکی رفتهقلبمو ببین سردهای بی بیعاشقم بشی نمیرزهای بی بیعاشقم بشی نمیرزهنه نه، نه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ BDC هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ BDC هیپهاپولوژیستمتن اهنگ BDC هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]بابلسر، دم کلاببابلسر، داره کلاببابلسر، دم کلاببابلسر، داره کلاب، داره کلاب[ورس یک]شب میرم، تا فضابچ رپ، با بچه هامَندِم ان، ساعت هارول میکنن کاغذها روسر کوچه، تلپموهاش لخته جِغِلهوسیله‌م توو کشوئهیه وقت شر شه جغلهمیگن […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ امانتی سیجلدانلود نسخه سانسور شده اهنگ امانتی سیجلمتن اهنگ امانتی سیجلوبسایت موزیک های سانسور شده سنه شده نزدیک چهل میخورم رو مسیر قل هدفامم روش سنگینه بت وقتشه کنم وستی رو ول بدم آدمای کثیفو فر تا نشسته این کشتی به گل یه جام بودم من بی لول کاش نگرفته […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ جنازه یانگ صادن هومان اروندانلود نسخه سانسور شده اهنگ جنازه یانگ صادن هومان ارونمتن اهنگ جنازه یانگ صادن هومان ارونوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]یکی دیگه میلادی [کورس – هومان]دوست دخترت انقدر باهام تونی زدهسیسش عین جنازه شدهباز دوباره مثل که * شدهآخر هم این قصه جنایی شدهکجا برم من […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستمتن اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده اسلحه پول پول پولگنگ گنگ گنگ، دختراسلحه پول پول پولقنداقی کلاش دختراسلحه پول پول پولگنگ پایین شهر دختراسلحه پول پول پولفیل *آلبومت چی داشت جز ایناآلبومی […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ پوز سهراب ام جی ارش سرطان دانلود نسخه سانسور شده اهنگ پوز سهراب ام جی ارش سرطانمتن اهنگ پز سهراب ام جی ارش سرطانوبسایت موزیک های سانسور شده عمو سهراب ، چجوری حساب کنیم با اینایو ، قدیمی پُر رو نسلِ یکافتخار اعتبار یه پا دسته چکسنگین ولی نیستم فاز […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستمتن اهنگ مطربی بده هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده مگه مطربی بده بریم مگه مطربی بده این جوجه رپرا چی میگن از تو کوچه با تیغه سال خونی میگیره ببینه نور حاجی کره میکنه پول ددی و تو خونه با شیر […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ریه هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ریه هیپهاپولوژیستمتن اهنگ ریه هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]صاف میره تو ریه هامونصاف میره تو ریه هاموندافت صورتش آبیهانگار بوده زیر بارونصاف میره تو ریه هامونصاف میره تو ریه هاموندافت صورتش آبیه[ورس یک]اینا فقط واسه یه شب همدمتنفردا بدتو میگن پیش دشمناهر رابطه […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تازه دومادا پوریدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تازه دومادا پوریمتن اهنگ تازه دومادا پوریوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]توو ریکوئستام دخیا پهن میکنن با نودا داممدل موهام عوض شده کُپ تازه دومادامدیس میدن که بک بدم در بیفتن این * باهام [ورس یک]وووووسرِ میکس ووکاله، میفته میس نوکالتداشتون فیکس توو […]

در حال جستجو در سایت . . .