ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ برف جیدال عیهود و تی جی و سوهادانلود نسخه سانسور شده اهنگ برف جیدال عیهود و تی جی و سوهامتن اهنگ برف جیدال عیهود و تی جی و سوهاوبسایت موزیک های سانسور شده [کورس]تووی کوچه ها برفه، دل من پُر حرفهروز و ماه و هفته، تنها راهو رفتهبرنگشته، فقط رفته […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ کفتربازی جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ کفتر بازی جیدالمتن اهنگ کفتربازی جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه]سینا عشق داداش، اون فیل‌کشو درار از تو جاش(Toot, Shot)علمای صدر رپ فارسآقا من با نسل چهار هیچ مشکلی ندارم هاولی این کس‌کشو باید می‌گاییدم یه جایی‫گفته بود من fade اَم دیگهیه کم با […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ لحظه جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ لحظه جیدالمتن اهنگ لحظه جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده نه صبح داشت رو خطه , از تهران کوتی رویِ خطهمیگم بهش با خنده ؛ دلم برات دایی تنگهدیشبم رفت مثلِ برق و ، جات خالی کردیم رندهداشت نکرده فرقو فقط بیشتر شده کش بندهدخترا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ستاره سهیل جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ستاره سهیل جیدالمتن اهنگ ستاره سهیل جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده هر شبو بیدارم و دیدمهر دفعه سیاه تر از تیرستمن نورم میتابم و میرمتوو آسمون کیا منو دیدنستاره برق که میزنهیادِ من سر بهت میزنهستاره حبسه اون بالاتا کل شهر ببیننشاز وقتی […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ سس نگو جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ سس نگو جیدالمتن اهنگ سس نگو جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده دخترها تو خونه لیوانام پر ‎سفید و صورتی میکاشت لاینو‎بخوای بکنی با جیدال فاک تو ‎باید **** باشی بفرستی سی تا لاش خور‎پشتم قصه تو میگی جلو خفه شدی ولی ‎عشقشو داری […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ سوپرمن جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ سوپرمن جیدالمتن اهنگ سوپرمن جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده I do know one thing thoughBit***, they come, they goSaturday through Sunday, MondayMonday through Sunday, yoMaybe I’ll love you one dayMaybe we’ll someday grow‘Til then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway, ho […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ فید جیدالدانلود نسخه سانسور شده اهنگ فید جیدالمتن اهنگ فید جیدالوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]از ۲۱ ام تو توو ترپ ببینپولا میرسه از ترپ ببیندارا شدن ابرها نقره ایآسمون بالا سر ببین [ورس یک]راست میگن *من فید ام ولی توی ترپ نهفیدد توی پنتمشاید توی پنت نه عقب میباخشاید […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تا صبح هست ایمانمون عرفان جیدال پویان اردلان دانلود نسخه سانسور شده اهنگ تا صبح هست ایمانمون عرفان جیدال پویان اردلان متن اهنگ تا صبح هست ایمانمون عرفان جیدال پویان اردلان وبسایت موزیک های سانسور شده [کورس – ایمانمون و پویان اردلان]بگو کسی نره خونه همینجا بمونهتا صبح هست تا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ خانوادگی 2دانلود نسخه سانسور شده اهنگ خانوادگی 2متن اهنگ خانوادگی 2وبسایت موزیک های سانسور شده [سینا تهم]گرم میشه سمت ما شب هرکه باشدسر مست واژه است ، درد “سر” را رهسپار استمن هم در به در سرگشته ام ز درک عالمحاضرم نقد دهم هرچه دارم در قبالشمیشکنم سد ، از […]

در حال جستجو در سایت . . .