ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

اهنگ بیم یاس سانسور شده

4
22 اسفند 1401
اهنگ بیم یاس سانسور شده

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بیم یاس
دانلود نسخه سانسور شده اهنگ بیم یاس
متن اهنگ بیم یاس
وبسایت موزیک های سانسور شده

پرسه در جريان امواج صوت چشم تصوير درياي سرخ

♩♫♪♭♮♬ من افزودم از طول به پهناي عمر يک سايه تو اعماق نور

♫♮♫♪♩♬

♬♫♭♪♮♩ اين گوسفند چاق مي راث قوچه که بي درد سر تنها مي سازه گوشت

♪♩♭♫♮♩ يه ديدگاه پوچ که مي زبان هوشه يک از خونه بي زار بيگانه جوش

♬♪♮♩♫♬ همه لبها تنور کسي همراه نبود نه چندان صبور از اين تنگنا کبود

♫♮♫♪♩♬ همه متن ها روون شست ها زبون اما معنا معلومه از مبنا محرومه

♬♪♮♩♫♪ تو هر واژه خوف از ماشه گفت

♬♫♭♪♮♩ بذر اون سيم خارداري که ريشه کرد از ما شکفت

♬♪♮♩♫♬ پس درهاي قفل دل همسايه مرد ته سرمايه سوخت

♪♩♭♫♮♩ اين يعني بي مقدمه بيم مقدمه تو اين محوطه کي مردده

♬♪♮♩♫♪ يه نردبون صاف به قعر گورستان

♩♬♪♫♪♭ يا حبس موندگار يک نسل خونه زاد و بيم شکم

♩♫♪♭♮♬ يه پل رو بهت و وحشت جمعيت يک نردبون شعله ور تو مرکز قرنيه ات

♫♮♫♪♩♬ به لطف مهر افسر امنيت فقط سقوط آزاده با حداکثر ظرفيت

♬♫♭♪♮♩ از خودم بيشتر از همه ترسيدم اون طفل معصومي که شد حضرت معصيت

♪♩♭♫♮♩ اين سروده هايه ناب لحظه هايه سکوت رو به مغز تبريک بگو به قلبم تسليت

♬♪♮♩♫♬

♫♮♫♪♩♬ من در پي کنج پنهان واسه حدس اين سرنوشت موج پيما

♬♪♮♩♫♪ نه ديگه مرغ شيدام نه تو عمق مي دان تنها نور باقي از هر نقطه پيداست

♬♫♭♪♮♩ يه رخ بنما به ما تا برهنه تر ببيني چهارستونت رفت به رهن ترس

♬♪♮♩♫♬ که خورده به ايست اين قوم گم توبه نويس يک طعمه ريز به قول کهنه رييس

♪♩♭♫♮♩ از دشمنان برند شکايت به دوستان چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم

♬♪♮♩♫♪ سعدي تو کيستي که در اين حلقه کمند چندان فتادند که ما صيد لاغريم به به

♩♬♪♫♪♭ همي ن بوده ما هم عين مابقي روانه ايم به کام مرگ رو اين ريل نامرئي

♩♫♪♭♮♬ ما نتيجه سليقه و مي ل داوريم نه مصرع اوليم نه بيت آخريم

♫♮♫♪♩♬

♬♫♭♪♮♩ پرسه در جريان امواج صوت چشم تصوير درياي سرخ

♪♩♭♫♮♩ من افزودم از طول به پهناي عمر يک سايه تو اعماق نور

♬♪♮♩♫♬

♫♮♫♪♩♬ خنده هايه کودکانه مقر دوستي صداي نکره اون ته گفت نخند بگو سيب

♬♪♮♩♫♪ دستور ها تيز درس خونا مي خ به تخته سيب رو گفتي دندونا ريخت

♬♫♭♪♮♩ گفت درکش نکن همي ن رو فرو کن توت شروع کن کور از همي ن افق غروب کن زود

♬♪♮♩♫♬ ولي من تو اين فضاي تحت نظارت تجديد شدم تا واسه خودم وقت بذارم

♪♩♭♫♮♩ اوني که منتظره تکليفش رو بگن از همي ن حالا ورق هايه تقويمش رو بکن

♬♪♮♩♫♪ محافظ خويشتن تو حادثه نيستن هر چي گل مچاله تر رايحه بيشتر

♩♬♪♫♪♭ ولي اون حرف رو از اون جاکشه مي شنيد که ديدش جز انعکاس تابش ديش نيست

♩♫♪♭♮♬ شاه بيت هاشون غلام دربار با ملکه ذهني که به سادگي يک فا*شه بيش نيست

♫♮♫♪♩♬ اون که به ابلهيت جرأت مي گه بهش هويت مي ده حرفش حجت مي شه نکتش اينه

♬♫♭♪♮♩ بيرحم جلوه دادن اين آدم ها داره برعکس بهشون حس قدرت مي ده صحيح

♪♩♭♫♮♩ حريم اعتراض پاره شد علنا چون يک عده از واقعيت واقشو بلدن

♬♪♮♩♫♬ اوني که جيغتو مي کشه تهتو ببينه ديگه لزومي نداره جلو لبت رو بگيره

♫♮♫♪♩♬ مي ترسم و مي نويسم عذابش نمونه چرا داد بزنم وقتي شعر حالش معلومه

♬♪♮♩♫♪ اون که سلاحش قلم و سازش زبونه مي دونه حتي يک فاتح با يک ه کارش تمومه

♬♫♭♪♮♩ تو ذات جماعت بي کيفيت اينه که رو حيثيت آدما برچسب بکوبه

♬♪♮♩♫♬ با همون زبون از حقوق بشر بخونه مث اينه که باتلاق رو با لجن بشوره

♪♩♭♫♮♩ يه توجيه گذرا واسه تو جيب و گذران هر جا نگاه کني يک هوچي خوش ادا

♬♪♮♩♫♪ شده مريد خودزن ها اين محيط مبتلا حتي اعتراض مي کنه واسه توليد محتوا

♩♬♪♫♪♭ نصف مخاطب ها مخ ها تباه رخ ها نما صبح ها شب ها

♩♫♪♭♮♬ جفت پا هوا همگي محو يک منظره مضحکن

♫♮♫♪♩♬ که هر کي بيشتر از اين درخت موز بکنه بت شکنه

♬♫♭♪♮♩

♪♩♭♫♮♩ پرسه در جريان امواج صوت چشم تصوير درياي سرخ

♬♪♮♩♫♬ من افزودم از طول به پهناي عمر يک سايه تو اعماق نور

♫♮♫♪♩♬

♬♪♮♩♫♪ صاحب کل من عابر کور از جاده به دور لايق نور چاره بجو ساده بگو از سال نکو

♬♫♭♪♮♩ ختم اين قائله کو مقابل کوه وايستا همه نگفته هات و معامله کن تا سبک بال دوباره بشي وارد گود

♬♪♮♩♫♬ تو باش و کوه و باشکوه بشنو بي کم و کسر اونه که مي تونه حس پشت سينمو وصف کنه

♪♩♭♫♮♩ کله اي که مي زنه کج اين نفسي که هنوز داره مي دمه گرم بدنبال گوش مي ون اين همه کر

♬♪♮♩♫♪ صدات مي زنه تو اين جو بي برکت چرخ بي حرکتي که قعر دره سريد

♩♬♪♫♪♭ علم خارج از کنترل و يک فهم اريب نظم نوين زوار رو داده دست کوويد

♩♫♪♭♮♬ تسمه بريد دنيا از يک عطسه گريخت کمر شهر جلوي چشام شکست

♫♮♫♪♩♬ من ديگه نمي خوام خودمو نجات بدم چون کورترين اين رشته هزار گره ام

♬♫♭♪♮♩ خوشم مي اد جا زخم هامو فشار بدم خمار چشم سنگين رو هم افتاد پلک

♪♩♭♫♮♩ دنيام بين تنگ آب حباب شکل پاي وجدان سايه افتاد ۱ لاي مشتام جاي خودکار۲

♬♪♮♩♫♬ خمار چشم مي پيچه به هم اوضاعم چرت اتاق چرک انگار دفن زير طوفان شن

♫♮♫♪♩♬ مواظب گرفتم به سر کلام سفت وابستگي وارستگي کدام يک

♬♪♮♩♫♪

♬♫♭♪♮♩ وقتي خيابونا جا مردم شده پر پليس مهاجرت مي شه تنها مي انبر گريز

♬♪♮♩♫♬ بهتر اينه که جاي لباس پلوخوري جلو آينه جليقه ضدگلوله پرو کني

♪♩♭♫♮♩ همه پوست ها زبر و کلفت تر از کروکوديل علني تر از اينه که بخواهيم قلو کنيم

♬♪♮♩♫♪ اتاق فکر حقيقته ته هلفدوني فک رو پلمپ کني يا فک پلمپ کني

♩♬♪♫♪♭ هر چي گفتيم آقا اينجا غربال مي خواد مي بريد کار خودشو انجام مي داد

♩♫♪♭♮♬ هر نفر بعد نقض نفر قبله چه فرقي داره يک با صد کانديدا ها

♫♮♫♪♩♬ کچل حسن حسن کچل آخرسر خلق الله وسط هچله

♬♫♭♪♮♩ امنيت رو مي گيره مي شه مظهر وحشت خطريترين تصمي م ها تو خلوت بشره

♪♩♭♫♮♩ نتيجه از جمي ع داده ها ايران قشنگه ولي از نگاه شازده ها

♬♪♮♩♫♬ فضل پدر چه لطفي داره واسه ما که بابا فاضل بود و فرزند شده فاضلاب

♫♮♫♪♩♬ دريغا که گرسنه تريني توي غني ترين خاک که دنيا مدرن و ما تو عمي ق ترين خواب

♬♪♮♩♫♪ که تصويرها زشته توي ظريف ترين قاب که تصمي م هايه اشتباه تو ضعيف ترين راه ممکن

♬♫♭♪♮♩ در اصل ما بازيچه ما طرفيم با نارسيست آزار پيشه از فساد نگو وقتي که بازار هيچه

♬♪♮♩♫♬ خب دست که بسته باشه پا باز مي شه

♪♩♭♫♮♩

♬♪♮♩♫♪ ما نگاه را از عقربه کنديم واسه نجاتمون دغدغه منديم

♩♬♪♫♪♭ ما واسه اينا عين يک جدول حليم مي دونن هر جا بريم عين کفتر جليم

♩♫♪♭♮♬ تصويرا رد مي شه از زير چشما همه تو دست مي کشي الباقي رو مي کشه لبت

♫♮♫♪♩♬ کرختي مي اد سراغ نيمه چپت روز يعني فقط انتظار پيله شبت

♬♫♭♪♮♩ ريزش برف رو سينه شهر تا پيچش برگ رو سيم کش برق

♪♩♭♫♮♩ مدام يک سواله که ضمي مه شعرمه اينه که آيا بينش کم از بيم شکمه

♬♪♮♩♫♬

♫♮♫♪♩♬ اينه حال ملتي که در اصل تک به تک حقايق رو مي بينه اما از لاي مي له ها

♬♪♮♩♫♪ لاله ها خشکن از اونا که دونسته اسيد ريختن به زير پاي ريشه ها

♬♫♭♪♮♩ اون که خوابه الان بيدار و برعکس اوني که همواره بيدار خوابه زير خاک

♬♪♮♩♫♬ کلي خشم فروخورده که از تو ساخت يک سمبل صبر لال و بي دفاع

♪♩♭♫♮♩ کار پا نمي ده پام زمان بي صاحاب يک لحظه واي نمي سته باهام

♬♪♮♩♫♪ فقط به لطف شرب باده خيس کام خودم رو گم کردم من لاي گيس يار

♩♬♪♫♪♭ تنها شک و ترديده بار کيسه هام تو اين کشمکش داره پاره مي شه لام

♩♫♪♭♮♬ مي نويسم با علم به اينکه پانويسه جام واي به حال اون که افتاد تو دام اين صدا

♫♮♫♪♩♬ با ذهنيت هار گرسنه صرف نظر از اين که چه کاري درسته

♬♫♭♪♮♩ مثل همگان واسه غم نان مي دويي مث اسبي که زوري شده يار درشکه

♪♩♭♫♮♩ دليل رفتن جاذبه خارج نيست نه علت دافعه داخله فراري دادن يک قافله غافله

♬♪♮♩♫♬ يه مريض مسري پي جامعه سالمه خونه سراسر جدل بحث آشوب

♫♮♫♪♩♬ پدر که به ما داد فقط اخماشو بچه هايه دوستشو بغل کرد با شوق به ما که مي رسيد کمربند وا شد

♬♪♮♩♫♪ شک و شبهه جاي ايمان يک مغز مونده لاي سيمان و کله گنده هايه بي نام به سمت قله هايه ايران

♬♫♭♪♮♩ خب اصل کاري توپ جمع کنه اون چوپونه که مي خواد آدم ها رو گوسفند کنه

♬♪♮♩♫♬ وظيفه مسئول فقط دستور به سرکوب اونه که بهش وظيفه ها را گوشزد کنه و لاغير

♪♩♭♫♮♩ اين آدما رو شکار ديده براي صيد شعار مي ده فردا بله الان خير

♬♪♮♩♫♪ وقت جواب به ارباب رجوع سرا غيب و مابين ناگفته ها کلافه ايم

♩♬♪♫♪♭ همه از دم کفري شخصيت هايه بي ثبات چند قطبي

♩♫♪♭♮♬ کار ما داره مي گذره از بطري دادا کاليبر رو ول کن ما هم قطريم

♫♮♫♪♩♬ چنگيزوار اومده از ريشه بکنه اوني که ماليد صد سال راه رو مي ره يک شبه

♬♫♭♪♮♩ ما مث پروانه نشستيم خيره به شمع خاموش که يک خبر بده ديگه بشنوه

♪♩♭♫♮♩ پيله من به ديدهي حق حتي مي کشه صمغ از شيره سنگ

♬♪♮♩♫♬ ولي يک سواله که ضمي مه شعرمه اينه که آيا بينش کم از بيم شکمه

♫♮♫♪♩♬

♬♪♮♩♫♪ گوش به زنگه توش يک جنگه کل توش عه سنگه

♬♫♭♪♮♩ رد سايه ها رو بگير خودت مي رسي به چراغ جاده ها

♬♪♮♩♫♬

♪♩♭♫♮♩ وقتي فصل آخر اين مملکت رو خزان ديدي مي بيني عدل و انصاف واسه همه تساوي ني

♬♪♮♩♫♪ تو صف روا ديدي صبح دم اذان مي ري فردا تو خيابون غريبه محو تصاويري

♩♬♪♫♪♭ از سر صبح واسه نون شبت بساط چيدي سبک زندگي رو عوض مي کني اگه فضا ديدي

♩♫♪♭♮♬ يا پالتو پوست گرگ تنت به سگت غذا مي دي کله سوت کشيد از بس که ما اين همه تضاد ديديم

♫♮♫♪♩♬ کاش مي شد بگم مثبت انديشم اين چشم ها هر جا مي رن لنز مستند مي شن

♬♫♭♪♮♩ وقتي هيچي مي بيني پيش نمي ره طبق نقشه مي گي همي ن آلونک تو بيابون، يک لنگه کفشه

♪♩♭♫♮♩ ولي مهمون تو کاخ مي زبان هم معذبه کالبدش رو زمي ن و از درونش معلقه

♬♪♮♩♫♬ حتي اگه مدرنيزه تو دي ان اي اش رسوخ کنه باز بين وطن و بي وطني مردده

♫♮♫♪♩♬ اينجا دغدغه رو دانش و علوم و اسراره مي گن هدف محققه ولي با رفع پيش نياز

♬♪♮♩♫♪ حيات تا وفات رو اصول و برنامه مي پرسه تو برنامهت چيه مي گم هر چي پيش بياد

♬♫♭♪♮♩ وقت صرف توليد سرا گرم کالا تاريخشون دقيقه من مي گم ايشالله

♬♪♮♩♫♬ انگ واژه جهان سوم سبب مي شه ايده هام به محض زاده شدن کفن پيچه

♪♩♭♫♮♩ غرب يعني منطق يک غزل پيشه جديت سردي که با خنده بزک مي شه

♬♪♮♩♫♪ قصه مهاجري که تو خاک وطن ريشه کرده ولي در حال وداع از اون طرف شيشه

♩♬♪♫♪♭ تو پيچي که حتي بلد گيجه يک نگاه از ما هزار و يک قدم پيشه

♩♫♪♭♮♬ مثل مورچه اي که زير خاکه تو ظرف شيشه اي نمي دونه هر لحظه داره رصد مي شه

♫♮♫♪♩♬ من واسه بيان حرفام دنبال مثال بهترم فصلي نديدم تو کتاب کشورم

♬♫♭♪♮♩ من تلنبار خاطره از هزار و يک شبم گوشامو باد مي کنم خودم صدامو بشنوم

♪♩♭♫♮♩ گوش به زنگه

اشتراک گذاری:
پخش آنلاین موزیک
درصورت عدم پخش یا ناقص بودن اهنگ در بخش کامنت ها گزارش بدید
جعبه دانلود
دانلود آهنگ
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

در حال جستجو در سایت . . .